Els usuaris de motos compartides no tenen més accidents

Els usuaris de motos compartides no tenen més accidents

Barcelona
Els usuaris de motos compartides, el conegut 'motosharing', tenen unes ràtios d'accidents similars a la dels motoristes convencionals. Aquesta és un dels anuncis que s'ha fet avui durant la presentació d'una campanya per promoure les bones pràctiques de seguretat viària ...

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

16/09/2020 · Núm. 209
Sonrisas de Bombai
TMB AGOSTO 1
Proximitat
OPINIÓ

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

16/09/2020 · Núm. 209
TMB AGOSTO 2

Twitter LíniaXarxa TWITTER

#LíniaVallèsCerdanyola Quin serà el futur de la comissaria de Mossos de Ripollet? https://liniaxarxa.cat/liniavalles-cerdanyola/noticies/quin-sera-el-futur-de-la-comissaria-de-mossos-de-ripollet/

#LíniaNordBarcelonèsNord Les platges metropolitanes es preparen per a la temporada tardor-hivern https://liniaxarxa.cat/linianord-barcelonesnord/noticies/les-platges-metropolitanes-es-preparen-per-a-la-temporada-tardor-hivern/

#LíniaMarBaixMaresme @premiademar tornarà a exigir la titularitat d’un pis per empadronar-se https://liniaxarxa.cat/liniamar-baixmaresme/noticies/premia-de-mar-tornara-a-exigir-la-titularitat-dun-pis-per-empadronar-se/

#LíniaEixample El Sant Pau serà desallotjat el 20 de gener si no s’arregla el seu futur @salvemelsantpau https://liniaxarxa.cat/liniaeixample/noticies/el-sant-pau-sera-desallotjat-el-20-de-gener-si-no-sarregla-el-seu-futur/

Proximitat
línia

loMejor