Marcé: “Cal convertir les Corts en un motor de la ciutat”

Marcé: “Cal convertir les Corts en un motor de la ciutat”

Xavier Marcé atén Línia Les Corts quan compleix dos mesos al capdavant del Districte. Amb el veto que va patir per part dels comuns el 2016 per formar part del govern municipal oblidat, Marcé ha arribat a un districte fronterer amb la ...

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

12/09/2019 · Núm. 187
Sonrisas de Bombai
Connectat al català
OPINIÓ

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

12/09/2019 · Núm. 187
Connectat al català

Twitter LíniaXarxa TWITTER

#LíniaHorta Crítiques veïnals a la superilla d’Horta: “No ha servit per a res”. Per @AlbertRibas85 https://t.co/HiJ5xbLtnM

#LíniaHorta La contaminació de l’aire: hi ha (moltes) vides en joc https://t.co/ruXcYC2cT8

línia

loMejor