GRUP COMUNICACIÓ 21

Publicitat

[email protected]

Publicitat Liniaxarxa 2020
LíniaXarxa
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

comunicació21cultura21exteriorlomejor