GRUP COMUNICACIÓ 21

Publicitat

[email protected]
Tel. 686 429 517

LíniaXarxa

20 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

Comunicació21Cultura21

Exterior

espai.mèdialoMejor