GRUP COMUNICACIÓ 21
Català
Castellà

Línia: la primera xarxa de periòdics de proximitat del país

Grup Comunicació 21 distribueix més de 300.000 exemplars a tota l’àrea metropolitana de Barcelona a través de la xarxa Línia, que cobreix nínxols de mercats locals, ofereix publicacions de qualitat i obté nous targets de lectors complementaris als de la premsa generalista, ja que molts d’ells no consumeixen cap periòdic de pagament.

Línia és l’únic mitjà de comunicació local que cobreix els deu districtes de la ciutat de Barcelona amb 10 edicions diferents, la qual cosa permet potenciar i segmentar el missatge en tots els barris de la capital catalana.

A més, distribueix edicions amb continguts específics i diferenciats al Barcelonès Nord, L’Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat, l’entorn d’Esplugues i de Martorell (Montserratí) i al Baix Maresme. També cobreix tota la comarca del Vallès Oriental (entorns de Granollers i Mollet) i té una edició específica a la zona de Cerdanyola.

Els més de 300.000 exemplars mensuals acumulats (auditats per OJD/PGD) es distribueixen a través del teixit comercial dels municipis, gràcies a acords de col•laboració i suport amb més de 50 eixos comercials que agrupen més de 13.000 petits comerços. També es distribueixen a tota la xarxa d’equipaments públics municipals (com centres cívics i biblioteques, entre altres).

Grup Comunicació 21 disposa d’un web interconnectat amb 23 capçaleres digitals temàtiques i de proximitat. El grup edita els portals Comunicació21.cat, Cultura21.cat i Exterior.cat, així com el setmanari metropolità loMejor.

Línia: la primera red de periódicos de proximidad del país

Grup Comunicació 21 distribuye más de 300.000 ejemplares por toda el área metropolitana de Barcelona a través de la red Línia, que cubre nichos de mercados locales, ofrece publicaciones de calidad y obtiene nuevos targets de lectores complementarios a los de la prensa generalista, puesto que muchos de ellos no consumen ningún periódico de pago.

Línia es el único medio de comunicación local que cubre los diez distritos de la ciudad de Barcelona con 10 ediciones diferentes, lo cual permite potenciar y segmentar el mensaje en todos los barrios.

Además, distribuye ediciones con contenidos específicos y diferenciados en el Barcelonès Nord, L’Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat, el entorno de Esplugues y de Martorell (Montserratí) y en el Baix Maresme. También cubre toda la comarca del Vallès Oriental (entornos de Granollers y Mollet) y tiene una edición específica en la zona de Cerdanyola.

Los más de 300.000 ejemplares mensuales acumulados (auditados por OJD/PGD) se distribuyen a través del tejido comercial de los municipios, gracias a acuerdos de colaboración y apoyo con más de 50 ejes comerciales que agrupan más de 13.000 pequeños comercios. También se distribuyen en toda la red de equipamientos públicos municipales (como centros cívicos y bibliotecas, entre otros).

Grup Comunicació 21 dispone de una web interconectada con 23 cabeceras digitales temáticas y de proximidad. El grupo edita los portales Comunicació21.cat, Cultura21.cat y Exterior.cat, así como el semanario metropolitano loMejor.

Línia: la primera xarxa de periòdics de proximitat del país

Grup Comunicació 21 distribueix més de 300.000 exemplars a tota l’àrea metropolitana de Barcelona a través de la xarxa Línia, que cobreix nínxols de mercats locals, ofereix publicacions de qualitat i obté nous targets de lectors complementaris als de la premsa generalista, ja que molts d’ells no consumeixen cap periòdic de pagament.

Línia és l’únic mitjà de comunicació local que cobreix els deu districtes de la ciutat de Barcelona amb 10 edicions diferents, la qual cosa permet potenciar i segmentar el missatge en tots els barris de la capital catalana.

A més, distribueix edicions amb continguts específics i diferenciats al Barcelonès Nord, L’Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat, l’entorn d’Esplugues i de Martorell (Montserratí) i al Baix Maresme. També cobreix tota la comarca del Vallès Oriental (entorns de Granollers i Mollet) i té una edició específica a la zona de Cerdanyola.

Els més de 300.000 exemplars mensuals acumulats (auditats per OJD/PGD) es distribueixen a través del teixit comercial dels municipis, gràcies a acords de col•laboració i suport amb més de 50 eixos comercials que agrupen més de 13.000 petits comerços. També es distribueixen a tota la xarxa d’equipaments públics municipals (com centres cívics i biblioteques, entre altres).

Grup Comunicació 21 disposa d’un web interconnectat amb 23 capçaleres digitals temàtiques i de proximitat. El grup edita els portals Comunicació21.cat, Cultura21.cat i Exterior.cat, així com el setmanari metropolità loMejor.

Línia: la primera red de periódicos de proximidad del país

Grup Comunicació 21 distribuye más de 300.000 ejemplares por toda el área metropolitana de Barcelona a través de la red Línia, que cubre nichos de mercados locales, ofrece publicaciones de calidad y obtiene nuevos targets de lectores complementarios a los de la prensa generalista, puesto que muchos de ellos no consumen ningún periódico de pago.

Línia es el único medio de comunicación local que cubre los diez distritos de la ciudad de Barcelona con 10 ediciones diferentes, lo cual permite potenciar y segmentar el mensaje en todos los barrios.

Además, distribuye ediciones con contenidos específicos y diferenciados en el Barcelonès Nord, L’Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat, el entorno de Esplugues y de Martorell (Montserratí) y en el Baix Maresme. También cubre toda la comarca del Vallès Oriental (entornos de Granollers y Mollet) y tiene una edición específica en la zona de Cerdanyola.

Los más de 300.000 ejemplares mensuales acumulados (auditados por OJD/PGD) se distribuyen a través del tejido comercial de los municipios, gracias a acuerdos de colaboración y apoyo con más de 50 ejes comerciales que agrupan más de 13.000 pequeños comercios. También se distribuyen en toda la red de equipamientos públicos municipales (como centros cívicos y bibliotecas, entre otros).

Grup Comunicació 21 dispone de una web interconectada con 23 cabeceras digitales temáticas y de proximidad. El grupo edita los portales Comunicació21.cat, Cultura21.cat y Exterior.cat, así como el semanario metropolitano loMejor.

Badagres 357×90
LíniaXarxa
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

comunicació21cultura21exteriorlomejor