GRUP COMUNICACIÓ 21
Català
Castellà

Grup Comunicació 21, líder en proximitat a l’àrea metropolitana

Grup Comunicació 21, fundat l’any 1999, és el referent de la premsa de proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb el nou diari digital metropolità Línia, l’empresa editora completa la xarxa de 19 publicacions locals en paper i digitals Línia repartides per tota la metròpoli i els districtes de la capital catalana.

Mentre que Línia, el diari metropolità és un mitjà pensat des de i per a l’àrea metropolitana i té una visió panoràmica de la conurbació urbana, la xarxa de periòdics territorials Línia cobreix nínxols de mercats locals, ofereix publicacions de qualitat i obté nous targets de lectors complementaris als de la premsa generalista.

En conjunt, Línia és singular perquè és alhora un diari digital metropolità que aspira a ser un altaveu de la gran metròpoli i, paral·lelament, l’únic mitjà de comunicació local que cobreix els deu districtes de la ciutat de Barcelona amb 10 edicions diferents, la qual cosa permet potenciar i segmentar el missatge en tots els barris de la capital catalana.

A més, distribueix edicions amb continguts específics i diferenciats al Barcelonès Nord, l’Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat, l’entorn d’Esplugues i de Martorell (Montserratí) i el Baix Maresme. També cobreix tota la comarca del Vallès Oriental (entorns de Granollers i Mollet) i té una edició específica a la zona de Cerdanyola. Tot plegat no s’havia fet mai en la història de la comunicació local.

Grup Comunicació 21 disposa d’un web interconnectat amb 25 capçaleres digitals de proximitat i temàtiques. El grup edita els portals Comunicació21.cat, Cultura21.cat, Exterior.cat i Espai.Mèdia, així com el setmanari metropolità en castellà loMejor.

Grup Comunicació 21, líder en proximidad en el área metropolitana

Grup Comunicació 21, fundado en 1999, es el referente de la prensa de proximidad en el área metropolitana de Barcelona. Con el nuevo periódico digital metropolitano Línia, la empresa editora completa la red de 19 publicaciones locales en papel y digitales Línia repartidas por toda la metrópoli y los distritos de la capital catalana.

Mientras que Línia, el diari metropolità es un medio pensado desde y para el área metropolitana y tiene una visión panorámica de la conurbación urbana, la red de periódicos territoriales Línia cubre nichos de mercados locales, ofrece publicaciones de calidad y obtiene nuevos targets de lectores complementarios a los de la prensa generalista.

En conjunto, Línia es singular porque es a la vez un periódico digital metropolitano que aspira a ser un altavoz de la gran metrópoli y, paralelamente, el único medio de comunicación local que cubre los diez distritos de la ciudad de Barcelona con 10 ediciones diferentes, lo que permite potenciar y segmentar el mensaje en todos los barrios de la capital catalana.

Además, distribuye ediciones con contenidos específicos y diferenciados en el Barcelonès Nord, l’Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat, el entorno de Esplugues y de Martorell (Montserratí) y el Baix Maresme. También cubre toda la comarca del Vallès Oriental (entornos de Granollers y Mollet) y tiene una edición específica en la zona de Cerdanyola. Todo ello no se había hecho nunca en la historia de la comunicación local.

Grup Comunicació 21 dispone de una web interconectada con 25 cabeceras digitales de proximidad y temáticas. El grupo edita los portales Comunicació21.cat, Cultura21.cat, Exterior.cat y Espai.Mèdia, así como el semanario metropolitano en castellano loMejor.

Grup Comunicació 21, líder en proximitat a l’àrea metropolitana

Grup Comunicació 21, fundat l’any 1999, és el referent de la premsa de proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb el nou diari digital metropolità Línia, l’empresa editora completa la xarxa de 19 publicacions locals en paper i digitals Línia repartides per tota la metròpoli i els districtes de la capital catalana.

Mentre que Línia, el diari metropolità és un mitjà pensat des de i per a l’àrea metropolitana i té una visió panoràmica de la conurbació urbana, la xarxa de periòdics territorials Línia cobreix nínxols de mercats locals, ofereix publicacions de qualitat i obté nous targets de lectors complementaris als de la premsa generalista.

En conjunt, Línia és singular perquè és alhora un diari digital metropolità que aspira a ser un altaveu de la gran metròpoli i, paral·lelament, l’únic mitjà de comunicació local que cobreix els deu districtes de la ciutat de Barcelona amb 10 edicions diferents, la qual cosa permet potenciar i segmentar el missatge en tots els barris de la capital catalana.

A més, distribueix edicions amb continguts específics i diferenciats al Barcelonès Nord, l’Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat, l’entorn d’Esplugues i de Martorell (Montserratí) i el Baix Maresme. També cobreix tota la comarca del Vallès Oriental (entorns de Granollers i Mollet) i té una edició específica a la zona de Cerdanyola. Tot plegat no s’havia fet mai en la història de la comunicació local.

Grup Comunicació 21 disposa d’un web interconnectat amb 25 capçaleres digitals de proximitat i temàtiques. El grup edita els portals Comunicació21.cat, Cultura21.cat, Exterior.cat i Espai.Mèdia, així com el setmanari metropolità en castellà loMejor.

Grup Comunicació 21, líder en proximidad en el área metropolitana

Grup Comunicació 21, fundado en 1999, es el referente de la prensa de proximidad en el área metropolitana de Barcelona. Con el nuevo periódico digital metropolitano Línia, la empresa editora completa la red de 19 publicaciones locales en papel y digitales Línia repartidas por toda la metrópoli y los distritos de la capital catalana.

Mientras que Línia, el diari metropolità es un medio pensado desde y para el área metropolitana y tiene una visión panorámica de la conurbación urbana, la red de periódicos territoriales Línia cubre nichos de mercados locales, ofrece publicaciones de calidad y obtiene nuevos targets de lectores complementarios a los de la prensa generalista.

En conjunto, Línia es singular porque es a la vez un periódico digital metropolitano que aspira a ser un altavoz de la gran metrópoli y, paralelamente, el único medio de comunicación local que cubre los diez distritos de la ciudad de Barcelona con 10 ediciones diferentes, lo que permite potenciar y segmentar el mensaje en todos los barrios de la capital catalana.

Además, distribuye ediciones con contenidos específicos y diferenciados en el Barcelonès Nord, l’Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat, el entorno de Esplugues y de Martorell (Montserratí) y el Baix Maresme. También cubre toda la comarca del Vallès Oriental (entornos de Granollers y Mollet) y tiene una edición específica en la zona de Cerdanyola. Todo ello no se había hecho nunca en la historia de la comunicación local.

Grup Comunicació 21 dispone de una web interconectada con 25 cabeceras digitales de proximidad y temáticas. El grupo edita los portales Comunicació21.cat, Cultura21.cat, Exterior.cat y Espai.Mèdia, así como el semanario metropolitano en castellano loMejor.

LíniaXarxa

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

Comunicació21Cultura21

Exteriorespai.mèdialoMejor

Comunicació21Cultura21

Exterior

espai.mèdialoMejor