GRUP COMUNICACIÓ 21

Publicitat

[email protected]
Tel. 686 429 517

Administració

[email protected]

Redacció Línia

Línia Ciutat Vella:
[email protected]

Línia Eixample:
[email protected]

Línia Gràcia:
[email protected]

Línia Horta:
[email protected]

Línia Les Corts:
[email protected]

Línia Nou Barris:
[email protected]

Línia Sants:
[email protected]

Línia Sant Andreu:
[email protected]

Línia Sant Martí:
[email protected]

Línia Sarrià:
[email protected]

Línia Vallès ed. Vallès Oriental:
[email protected]

Línia Vallès ed. Cerdanyola:
[email protected]

Línia Nord ed. Barcelonès Nord:
[email protected]

Línia Nord ed. Montserratí:
[email protected]

Línia Cornellà:
[email protected]

Línia l’H:
[email protected]

Línia Tres:
[email protected]

Línia Mar ed. Baix Llobregat:
[email protected]

Línia Mar ed. Baix Maresme:
[email protected]

Tel. 657 165 047

Línia

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Albert Alexandre (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Grup Comunicació 21

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Badagres 357×90
LíniaXarxa
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

comunicació21cultura21exteriorlomejor