GRUP COMUNICACIÓ 21

Publicitat

[email protected]
Tel. 93 530 96 22

Administració

[email protected]

Redacció Línia

Línia Ciutat Vella:
[email protected]

Línia Eixample:
[email protected]

Línia Gràcia:
[email protected]

Línia Horta:
[email protected]

Línia Les Corts:
[email protected]

Línia Nou Barris:
[email protected]

Línia Sants:
[email protected]

Línia Sant Andreu:
[email protected]

Línia Sant Martí:
[email protected]

Línia Sarrià:
[email protected]

Línia Vallès ed. Vallès Oriental:
[email protected]

Línia Vallès ed. Cerdanyola:
[email protected]

Línia Nord ed. Barcelonès Nord:
[email protected]

Línia Nord ed. Montserratí:
[email protected]

Línia Cornellà:
[email protected]

Línia l’H:
[email protected]

Línia Tres:
[email protected]

Línia Mar ed. Baix Llobregat:
[email protected]

Línia Mar ed. Baix Maresme:
[email protected]

Tel. 93 458 87 80

Línia

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Víctor Ferran i Lola Surribas
Producció gràfica: Eduardo Corria
Dept. Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran
Controller: Mauro Favieri
Distribució: Yennil Viteri, Daniel Manuel, Andrés Meca i Wiliam Hernández

Grup Comunicació 21

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director Comercial: Marcelo Villanueva
Coordinador de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Sonrisas de Bombai
LíniaXarxa
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

comunicació21cultura21exteriorlomejor