GRUP COMUNICACIÓ 21

Publicitat

publicitat@comunicacio21.com
Tel. 93 530 96 22

Administració

facturacio@comunicacio21.com

Redacció Línia

Línia Ciutat Vella:
liniaciutatvella@comunicacio21.com

Línia Eixample:
liniaeixample@comunicacio21.com

Línia Gràcia:
liniagracia@comunicacio21.com

Línia Horta:
liniahorta@comunicacio21.com

Línia Les Corts:
linialescorts@comunicacio21.com

Línia Nou Barris:
linianoubarris@comunicacio21.com

Línia Sants:
liniasants@comunicacio21.com

Línia Sant Andreu:
liniasantandreu@comunicacio21.com

Línia Sant Martí:
liniasantmarti@comunicacio21.com

Línia Sarrià:
liniasarria@comunicacio21.com

Línia Vallès ed. Vallès Oriental:
liniavalles@comunicacio21.com

Línia Vallès ed. Cerdanyola:
liniavalles@comunicacio21.com

Línia Nord ed. Barcelonès Nord:
linianord@comunicacio21.com

Línia Nord ed. Montserratí:
continguts@comunicacio21.com

Línia Cornellà:
cornella@comunicacio21.com

Línia l’H:
hospitalet@comunicacio21.com

Línia Tres:
continguts@comunicacio21.com

Línia Mar ed. Baix Llobregat:
continguts@comunicacio21.com

Línia Mar ed. Baix Maresme:
liniamar@comunicacio21.com

Tel. 93 458 87 80

Línia

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran i Lola Surribas
Producció gràfica: Eduardo Corria
Departament Comercial: Yolanda Roca, Laura Sansalvador, Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez i Toni Enguix (Controller)
Distribució: Yennil Viteri, William Hernández i Andrés Meca

Grup Comunicació 21

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Publicitat: Marcelo Villanueva
Coordinador de Producció: Marga Moreno
Coordinador de Distribució: Daniel Manuel
Webs temàtics: Pere Giménez

Sonrisas de Bombai
LíniaXarxa
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge