Generalitat PEMB digital

Part de l’equip impulsor de la col·laboració entre la Generalitat i el PEMB. Foto: PEMB

Col·laborar en l’impuls de la digitalització inclusiva a Catalunya i aplicar-la de la manera més efectiva possible a la metròpoli. Aquest és l’objectiu del protocol que han signat el Govern, mitjançant la Direcció General de Societat Digital del Departament d’Empresa i Treball, i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), associació promoguda per l’Ajuntament de la capital catalana i l’AMB.

L’acord estableix diverses vies per impulsar iniciatives comunes i compartir experiències i recursos per fer front als reptes presents i futurs de la digitalització. S’emmarca en l’Estratègia nacional per a la inclusió sociodigital, aprovada pel Govern, i en el Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la regió metropolitana de Barcelona, promogut des del PEMB i orientat a impulsar un nou model de prosperitat basat en el coneixement i la innovació enfocats a reduir les desigualtats socials i territorials.

L’acord és fruit de l’interès del Govern en què la iniciativa arribi realment als municipis i als barris. Per aconseguir-ho, el PEMB facilitarà la dinamització de l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona pel que fa a les entitats territorials, socials, econòmiques, organitzacions de la societat civil i grups polítics que cal incorporar necessàriament en el debat i la construcció d’aquesta estratègia.

Conjuntament, s’impulsaran iniciatives comunes i accions formatives i participatives, i es donarà visibilitat als projectes relacionats amb la inclusió digital que promoguin tots els implicats.

Pla de xoc

Segons un estudi publicat l’any 2022 per la Secretaria de Polítiques Digitals sobre l’accés i l’ús de les eines digitals, a Catalunya hi ha més de dos milions de persones més grans de 60 anys en risc d’exclusió digital. L’edat, doncs, genera una bretxa digital. A més edat, menys ús i menys coneixement, especialment a partir dels 65 anys. Per salvar aquesta discriminació, el Govern va aprovar el mes d’abril una partida de 22,7 milions d’euros per al programa formatiu Més Digitals, focalitzat en la gent gran, però també en persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Ho va anunciar durant una roda de premsa el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, acompanyat de la directora general de Societat Digital, Liliana Arroyo.

El Govern ha aprovat una partida de 22,7 milions d’euros per al programa ‘Més Digitals’

El programa s’emmarca en el Pla de xoc contra la bretxa digital i, més àmpliament, “en l’Estratègia nacional per a la inclusió sociodigital promoguda pel Govern, que té per objectiu fer front als reptes de la digitalització i lluitar contra les bretxes digitals de forma inclusiva, sostenible, democràtica i equitativa”, segons va explicar Torrent. Durant l’anunci, el conseller va destacar que es vol que “tothom tingui coneixement i accés a la dimensió digital per evitar situacions de desigualtat”, i va remarcar la idea “que ningú es quedi enrere”.

9.000 cursos

Més Digitals contempla l’organització de 9.031 cursos que s’impartiran arreu de Catalunya amb la finalitat d’ajudar la ciutadania catalana a assolir competències bàsiques en l’àmbit digital i alhora millorar la seva qualitat de vida mitjançant l’ús de les tecnologies de forma segura. El programa, en paraules d’Arroyo, “s’aborda a través d’un disseny molt versàtil i inclusiu i que persegueix la capil·laritat al territori”.

La prioritat de Més Digitals és formar, abans que arribi l’any 2026, unes 80.000 persones majors de 65 anys, cosa que significa un 4% del total del col·lectiu. Per altra banda, el programa també s’orienta a persones que es troben en situació de vulnerabilitat, siguin membres de famílies amb fills en edat escolar i en risc d’exclusió, persones amb diversitat funcional o amb baix nivell d’estudis i de difícil ocupabilitat, entre altres. En aquests casos s’ajudaria un mínim de 10.000 persones.

La prioritat és formar 80.000 persones més grans de seixanta-cinc anys abans del 2026

El Govern, doncs, impulsarà 9.031 cursos de formació presencial, d’unes 15 hores de durada en total i en grups reduïts. Seran gratuïts per a la ciutadania i l’objectiu és arribar arreu del territori català. Concretament, a la ciutat de Barcelona es portaran a terme 2.681 cursos, i a l’àrea metropolitana, 1.401 cursos al Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès; 1.089 al Vallès Occidental; i 1.014 al Maresme i al Vallès Oriental.

Estratègia nacional

El pla de xoc és l’aplicació, doncs, d’una iniciativa encara més àmplia: l’Estratègia nacional per a la inclusió sociodigital, impulsada pel Govern el mes de març per fer front als reptes presents i futurs de la digitalització i lluitar contra les bretxes digitals en clau de país. El model de digitalització català sorgit d’aquest procés estarà, segons la previsió de la Generalitat, alineat amb el model de societat digital centrada en les persones que proposa la Unió Europea per tal d’avançar cap a una societat digital inclusiva, sostenible, democràtica i equitativa.

Més enllà del fet de fer més assequibles aquestes eines als grups socials de més edat, hi ha l’objectiu primordial de garantir l’accés universal a internet, així com la capacitació i la inclusió digitals, drets recollits a la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals. Aquesta estratègia d’àmbit nacional ha de permetre donar resposta als nous reptes als quals s’enfronta la ciutadania en matèria de digitalització, com ara una connectivitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i les persones, i la formació i l’accés universal a les eines tecnològiques.

L’estratègia segueix el model de societat digital centrada en les persones promogut per la Unió Europea, doncs, i té molt en compte el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la millora de les condicions sociolaborals dels més vulnerables i la transició cap a una digitalització inclusiva.

El compromís digital de la metròpoli

El Compromís Metropolità 2030 és un document promogut per l’AMB que defineix les missions compartides per Barcelona i l’Àrea Metropolitana amb l’objectiu d’estructurar una governança territorial. La digitalització inclusiva és un dels reptes que s’inclouen en aquest compromís.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram