Un estiu sense Històrics: els torneigs s’ajornen fins al 2021

Un estiu sense Històrics: els torneigs s’ajornen fins al 2021

El Guinardó
Des de fa unes hores és un fet: aquest estiu no es jugaran la 35a edició de l’Històrics i la 6a edició de l’Històrics Femení. El Martinenc, organitzador d’ambdues cites (la masculina s’hauria de jugar entre finals d’aquest mes i ...

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

16/06/2020 · Núm. 113
Sonrisas de Bombai
Recuperem la confiança
Proximitat
HOMS
Badagres
Tercer sector
OPINIÓ

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

16/06/2020 · Núm. 113
Recuperem la confiança
Proximitat
HOMS

Twitter LíniaXarxa TWITTER

#LíniaVallèsCerdanyola La Festinada de Barberà, entre l’èxit i la polèmica https://liniaxarxa.cat/liniavalles-cerdanyola/noticies/la-festinada-de-barbera-entre-lexit-i-la-polemica/

Els tres semàfors verds de #LíniaNouBarris són per a l'AV Ciutat Meridiana, el Festival Blues Barcelona i el Districte.

#LíniaNouBarris Xavier Marcé: “Els veïns de Nou Barris s’han de sentir de BarceIona”. Per @anadeu https://liniaxarxa.cat/linianoubarris/entrevistes/xavier-marce-els-veins-de-nou-barris-shan-de-sentir-de-barceiona/

#LíniaNouBarris L’AV de Ciutat Meridiana ajuda veïns a fer diferents tràmits https://liniaxarxa.cat/linianoubarris/noticies/lav-de-ciutat-meridiana-ajuda-veins-a-fer-diferents-tramits/

Badagres
Tercer sector
línia

loMejor