Albert Cerrillo (Grup Municipal Demòcrata de l’Eixample)