Aquest dijous passat vàrem celebrar el primer plenari de l’Eixample de manera telemàtica i a proposta del grup de Junts per Catalunya vam aprovar diferents iniciatives.

La primera crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una plataforma online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços i eixos del districte, que agrupi totes les iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal de referència del comerç de proximitat al districte.

Un altre punt que vam aprovar és generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar a la compra d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a tots aquells establiments que tindran atenció al públic un cop puguin obrir.

També vam aprovar a proposta nostra un prec per tal que el districte de l’Eixample honori, en el format que cregui convenient a tots els col·lectius de treballadors que van fer feines essencials durant l’Estat d’alarma decretat per vèncer la Covid-19, entre ells treballadors/es sanitaris dels hospitals i CAPs del districte, els professionals de residències cossos d’emergències, comerciants, treballadors dels mercats municipals treballadors socials, serveis de neteja o totes les xarxes veïnals del districte de l’Eixample que s’han unit en la lluita contra la Covid-19.

Altres iniciatives presentades pel Grup Municipal de Junts per Catalunya no van prosperar.

Vam demanar de manera infructuosa que el govern municipal dissenyi un pla d’adaptació del transport públic al desconfinament progressiu de la població que contempli les particularitats pròpies del districte de l’Eixample. Aquest pla havia de contemplar entre d’altres les següents mesures: l’ampliació de l’horari de servei, l’ampliació del nombre de combois, l’augment de la freqüència de pas dels combois, solucions adaptades a la tipologia específica dels busos barris, o disposició d’elements per afavorir l’autoprotecció dels viatgers (gel hidro-alcohòlic, mascaretes, guants).