Contaminació: i quan torni la normalitat?

Contaminació: i quan torni la normalitat?

L'Eixample
La contaminació de l'aire a Barcelona va baixar durant el mes de març entre un 60% i un 65%. Aquesta és una de les frases que hem pogut llegir els últims dies. I és totalment certa. L'impacte provocat pel coronavirus ...

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

01/04/2020 · Núm. 112
Médicos sin fronteras
Sonrisas de Bombai
#JoActuo II
TMB
Barcelona des de Casa Eixample
Banc de sang
061
OPINIÓ

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

01/04/2020 · Núm. 112
#JoActuo
TMB
Barcelona des de Casa Eixample

Twitter LíniaXarxa TWITTER

#LíniaLH Més de 750 casos detectats de coronavirus a la ciutat https://liniaxarxa.cat/linialh/noticies/mes-de-750-casos-detectats-de-coronavirus-a-la-ciutat/

#LíniaCiutatVella “Hi ha gent que li queden 100 euros a la caixa”. Per @AlbertRibas85 @eixraval https://liniaxarxa.cat/liniaciutatvella/noticies/hi-ha-gent-a-qui-li-queda-100-euros-a-la-caixa/

#LíniaVallèsCerdanyola Aprovades les ajudes de l’AMB per pagar el rebut de l’aigua @sostAMB https://liniaxarxa.cat/liniavalles-cerdanyola/noticies/aprovades-les-ajudes-de-lamb-per-pagar-el-rebut-de-laigua/

#LíniaMarBaixLlobregat El transport públic metropolità passa a ser gratuït @Mobilitat_AMB https://liniaxarxa.cat/liniamar-baixllobregat/noticies/el-transport-public-metropolita-passa-a-ser-gratuit/

Banc de sang
061
línia

loMejor