Clam gracienc per una sortida social a la crisi del coronavirus

Clam gracienc per una sortida social a la crisi del coronavirus

Gràcia
La plaça de la Vila es va convertir els dos últims dimarts del mes (20 i 26) en un dels epicentres de la ciutat on diversos veïns es van manifestar per exigir que la crisi social provocada pel coronavirus s’encari ...

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

28/05/2020 · Núm.155
Sonrisas de Bombai
Tercer sector
Proximitat
Banc de sang
OPINIÓ

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

28/05/2020 · Núm.155
Tercer sector

Twitter LíniaXarxa TWITTER

#LíniaNordMontserratí El fals metge hauria arribat a certificar la mort d’un pacient a l’Hospital. Per @AnnaUtiel
https://liniaxarxa.cat/linianord-montserrati/noticies/ladvocat-dels-fills-dun-difunt-el-fals-metge-va-certificar-la-mort-del-seu-pare/

#LíniaNordBarcelonèsNord Detenen un home per la mort de la seva mare en un incendi a Santa Coloma https://liniaxarxa.cat/linianord-barcelonesnord/noticies/detenen-un-home-per-la-mort-de-la-seva-mare-en-un-incendi-a-santa-coloma/

#LíniaSants Festa Major de Sants: versió molt reduïda i amb incògnites per resoldre https://liniaxarxa.cat/liniasants/noticies/festa-major-de-sants-versio-molt-reduida-i-amb-incognites-per-resoldre/

#LíniaNordBarcelonèsNord @Albiol_XG retira la polèmica proposta del portaveu adjunt després d’una esmena d’@ERCbadalona i @BdnEnComuPodem https://liniaxarxa.cat/linianord-barcelonesnord/noticies/albiol-retira-la-polemica-proposta-del-portaveu-adjunt-despres-duna-esmena-derc-i-comuns/

Proximitat
Banc de sang
línia

loMejor