Cauen les accions del Síndic de Catalunya a Barberà

Cauen les accions del Síndic de Catalunya a Barberà

Barberà
El 2019 Rafel Ribó va rebre 33 queixes i consultes, mentre que el 2020 van ser deu menys
Badagres 357×90

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

22/02/2021 · Núm. 88

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

22/02/2021 · Núm. 88

Twitter LíniaXarxa TWITTER

#LíniaHorta Colau compra tres edificis a #Horta per evitar que facin fora els veïns https://liniaxarxa.cat/liniahorta/noticies/colau-compra-tres-edificis-a-horta-per-evitar-que-facin-fora-els-veins/

#LíniaHorta Aprovada la reforma del Casal de Barri #CanBaró https://liniaxarxa.cat/liniahorta/noticies/aprovada-la-reforma-del-casal-de-barri-can-baro/

#LíniaHorta Denuncien que a #ElCarmel hi ha punts que no es netegen https://liniaxarxa.cat/liniahorta/noticies/denuncien-que-al-carmel-hi-ha-punts-que-no-es-netegen/

ESPORTS | #LíniaHorta Futbol a 15.000 quilòmetres de casa: la història d’@Arnau_Vert #Horta https://liniaxarxa.cat/liniahorta/esports/futbol-a-15-000-quilometres-de-casa-la-historia-darnau-vert/

Segueix-nos!

loMejor