El trasllat previst a l'Escola Fontetes de Cerdanyola està en 'standby'

El trasllat previst a l’Escola Fontetes de Cerdanyola està en ‘standby’

Cerdanyola
Sembla que els precs dels familiars de l’Escola Fontetes de Cerdanyola han estat escoltats i que, de moment, s’han aturat les obres per traslladar els Serveis Educatius de la ciutat al centre. A principis de novembre Línia Vallès informava que ...
Gorra

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

16/11/2020 · Núm. 85
AMB Cerdanyola Campaña 1b
Proximitat
Ficcions
OPINIÓ

A FONS

ESPORTS
ESTILS DE VIDA

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

16/11/2020 · Núm. 85
AMB Cerdanyola Campaña 1b
Proximitat

Twitter LíniaXarxa TWITTER

#LíniaVallès Santa Perpètua commemora el Dia de la lluita contra la Sida https://liniaxarxa.cat/liniavalles-vallesoriental/noticies/santa-perpetua-commemora-el-dia-de-la-lluita-contra-la-sida/

#LíniaLH L’@AmpaErnestLluch demana un institut-escola https://liniaxarxa.cat/linialh/noticies/lampa-de-lescola-ernest-lluch-demana-un-institut-escola/

La Fundació Barcelona Comerç i el CN Sant Andreu reben els dos semàfors verds de #LíniaSantAndreu. El de color vermell, aquest mes, és per a l'Ajuntament.

Ficcions
línia

loMejor