El Pla de Barris arribarà a quatre barris més de Nou Barris

El Pla de Barris arribarà a quatre barris més de Nou Barris

Nou Barris
El Pla de Barris 2021-2024 suposarà una ampliació a set barris més del conjunt de la ciutat, respecte del 2017-2020, cosa que implicarà que arribi als 23. L'Ajuntament mantindrà la partida pressupostària de 150 milions d'euros que ja tenia el ...

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

13/10/2020 · Núm. 119
Sonrisas de Bombai
MAC
Proximitat
HOMS
OPINIÓ

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

13/10/2020 · Núm. 119
MAC
Proximitat

Twitter LíniaXarxa TWITTER

#LíniaNordBarcelonèsNord Un últim cartutx per accelerar el “dèficit històric” en infraestructures a Badalona @ERCbadalona @FAVBBadalona https://liniaxarxa.cat/linianord-barcelonesnord/noticies/un-ultim-cartutx-per-accelerar-el-deficit-historic-en-infraestructures-a-badalona/

#LíniaNordBarcelonèsNord La @Penya1930 suma la quarta victòria a l’Euro Cup https://liniaxarxa.cat/linianord-barcelonesnord/esports/la-penya-suma-la-quarta-victoria-a-leuro-cup/

#LíniaTres El risc de rebrot es dispara a Esplugues https://liniaxarxa.cat/liniatres/noticies/el-risc-de-rebrot-es-dispara-a-esplugues/

L'Auditori de Cornellà i el Cornellà Atlètic reben els dos semàfors verds de #LíniaCornellà. El de color taronja, aquest mes, és per a l'Ajuntament.

BANC ALIMENTS
línia

loMejor