Xavier Marcé: "Els veïns de Nou Barris s'han de sentir de BarceIona"

Xavier Marcé: “Els veïns de Nou Barris s’han de sentir de BarceIona”

Nou Barris
Xavier Marcé (PSC) ens rep a primera hora del matí al seu nou despatx de Nou Barris. Fa poques setmanes que és regidor del Districte, però assegura que ja està fent una "immersió" ràpida trepitjant tots els barris. És conscient ...

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

15/06/2020 · Núm. 115
Sonrisas de Bombai
Recuperem la confiança
Proximitat
HOMS
Badagres
OPINIÓ

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

15/06/2020 · Núm. 115
Recuperem la confiança
Proximitat
HOMS

Twitter LíniaXarxa TWITTER

#LíniaNouBarris L’AV de Ciutat Meridiana ajuda veïns a fer diferents tràmits https://liniaxarxa.cat/linianoubarris/noticies/lav-de-ciutat-meridiana-ajuda-veins-a-fer-diferents-tramits/

#LíniaNouBarris Arrenca una campanya per fomentar el comerç dels barris https://liniaxarxa.cat/linianoubarris/comerc/arrenca-una-campanya-per-fomentar-el-comerc-dels-barris/

#LíniaNouBarris Chacón: “El comerç tradicional perilla si no es reformula” https://liniaxarxa.cat/linianoubarris/comerc/chacon-el-comerc-tradicional-perilla-si-no-es-reformula/

#LíniaNordMontserratí El PAS es manté però canvia el Pont del Diable per la piscina d’estiu https://liniaxarxa.cat/linianord-montserrati/noticies/el-pas-es-mante-pero-canvia-el-pont-del-diable-per-la-piscina-destiu/

Badagres
Tercer sector
línia

loMejor