CONTACTAR

Publicitat

[email protected]
Tel. 686 429 517

Administració

[email protected]

Redacció Línia Nou Barris

[email protected]
Tel. 657 165 047

Línia

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Subdirectora de digital: Anna Corbatera
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità), Alba Losada (Barcelona), Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Olga García (Vallès), Francisco J. Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llo­bregat), Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado (Esports)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri
Controller: Mauro Favieri

Grup Comunicació 21

Editor-Administrador: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director General: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

LíniaXarxa

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

Comunicació21Cultura21

Exteriorespai.mèdialoMejor

Comunicació21Cultura21

Exterior

espai.mèdialoMejor