Albiol: “Em veig com a mínim quatre anys d’alcalde de Badalona”

Albiol: “Em veig com a mínim quatre anys d’alcalde de Badalona”

Badalona
El futur alcalde badaloní deixa clar que aquesta és la seva “il·lusió” i el seu “projecte”

ÚLTIMA EDICIÓ EN PAPER

25/05/2023 · Núm. 469
BARCELONA TURISME
MAC23