Els resultats del balanç de la nova contracta i gestió de residus de Barclona situen el districte d’Horta-Guinardó com el tercer classificat en el rànquing dels districtes que millor reciclen de tot Barcelona. Horta demostra la seva consciència ecològica mitjançant els resultats obtinguts, la seva tasca durant el darrer any ha estat exemplar, tenint en compte que més del 84% dels seus residus han estat susceptibles de ser reciclats, ja sigui vidre, cartró o plàstic.

La mitjana general del districte és molt positiva, però hi ha alguns barris que destaquen per davant de la resta: Montbau, Horta i Font d’en Fargues són les zones que millor reciclen dins del districte. De fet, destaca especialment el cas del barri de Montbau, diferenciant-se de la resta per aconseguir que gairebé el 88% d’escombraries siguin reciclades. Es converteix així en el model a seguir al districte, malgrat que les xifres, en general, han estat prou esperançadores. Els barris que registren pitjors dades són Can Baró (81,04%) i la Teixonera (81,07%). El proper objectiu per al districte és mantenir i, inclòs, millorar aquestes xifres any rere any, per tal de millorar, a la vegada, el medi ambient.