L’Ajuntament ha fet una sèrie de microactuacions per millorar espais concrets i alguns equipaments de districte. Gràcies a la bona gestió del pressupost 2012, el consistori ha pogut disposar de prop de 4.679.900 euros que ha invertit en aquest paquet d’actuacions de millora de l’espai públic i els equipaments als deu districtes de la ciutat.

En total es duen a terme 63 actuacions a tots els territoris, per millorar carrers i places, amb nova pavimentació, l’arranjament de voreres, peatonalització, nous jocs infantils, bancs, arbres, nous accessos i semaforització. També en la neteja i desbrossament de solars, millora de zones enjardinades, renovació d’espais concrets d’alguns equipaments com centres cívics, petanques i casals; finalment, en l’accessibilitat a les instal·lacions energètiques i la creació de nous equipaments, com un nou punt verd.

A Horta-Guinardó s’inverteixen 540.200 euros per millorar l’espai públic i els equipaments del districte, amb actuacions destacades a l’edifici de les antigues casernes del carrer Lepant, 385.

També a l’actual seu de la Direcció de Llicències i Espai Públic, a l’OAC i la Seu del Districte, el Centre Cívic Guinardó, el Centre CívicTeixonera, a la Seu de la Unitat territorial de la Guàrdia Urbana i al Centre Cívic Casa Groga.

La inversió ha permès executar millores en el local social de la Font del Gos i el Mas Guinardó, el carrer dels Cortada, el carrer de Penyal, la plaça de la Font Castellana, i els jardins d’Hiroshima, així com un seguit d’actuacions als diferents barris del districte.

També s’ha dut a terme la millora dels sistemes de calefacció a diversos centres municipals i s’han acondicionat les sales d’informàtica al Centre Civic Casa Groga, el local social de la Font del Gos i el Mas Guinardó.

A banda d’això, s’ha millorat l’accessibilitat als barris del Baix Guinardó, Guinardó, Carmel, Font d’en Fargas, La Clota i Can Baró i també s’han fet actuacions d’entorns segurs als barris del Carmel, Can Baró i altres. Finalment, s’ha arranjat la vorera del carrer Cortada i entorns; s’han fet enderrocs varis i adequat el terreny al carrer Penyal, 34 i 38-46, i s’ha invertit en l’ubicació de nou arbrat a la plaça Font Castellana i millores als Jardins d’Hiroshima.