L’Ajuntament ha anunciat que el preu del servei de Bicing s’actualitzarà el 2014 en funció de la pujada de l’IPC. D’aquesta manera es vol millorar la relació entre despeses i ingressos del Bicing i reduir els costos logístics de manteniment mitjançant un sistema tarifari més concordant amb l’ús que cada usuari faci del servei.

Per exemple, la tarifa pot augmentar si el trajecte dura més d’una hora o disminuir si l’usuari ha utilitzat el servei per pujar, cosa que redueix els costos logístics del servei.

Aquesta proposta s’emmarca en el desplegament de la T-Mobilitat, el nou sistema tarifari basat en la tecnologia sense contacte i una targeta de plàstic que substituirà tots els títols actuals i que incorporarà un xip que permetrà seguir la mobilitat de cada passatger.