La finalitat és impulsar el comerç de proximitat i els mercats

Al Districte d’Horta-Guinardó hi ha un total de 3.740 establiments comercials en actiu. La majoria d’aquests es troben al barri del Guinardó, on s’hi concentra el 21% de la població del Districte.

Aquestes dades, entre altres, han estat necessàries per tal d’impulsar un Pla d’Acció Comercial amb la finalitat de promocionar i recolzar al comerç de proximitat i als mercats municipals, donar suport a l’associacionisme comercial, afavorir l’atracció de consumidors i visitants d’altres zones de la ciutat i establir relacions de col·laboració i coordinació.

I és que segons la propia regidora del districte d’Horta-Guinardó, Francina Vila, “el comerç és un sector clau de l’estructura econòmica i social de la nostra ciutatcom a generador de riquesa i llocs de treball”. Per aquest motiu s’ha volgut tirar endavant el Pla d’Acció Comercial, un projecte que segons Vila “reforçarà i farà crèixer el teixit associatiu del Districte”.

LÍNIES DE TREBALL

Per tal d’aconseguir els objectius delimitats pel Pla d’Acció, s’han marcat sis línies estratègiques de treball entorn el sector comercial.

Una clara finalitat és crear un lloc de trobada, l’anomenada Taula Tècnica Sectorial de Comerç. Esdevindria un espai de d’encontre de les 15 associacions de mercats i comerciants per tal de dinamitzar el sector tot fent propostes conjuntes.

En segon lloc el Pla pretén impulsar i donar suport al comerç de proximitat i als mercats. Per aconseguir-ho es fomentaran les accions de promoció comercial, es facilitarà la creació de nous eixos, la instal·lació de nous establiments i, com ja s’està fent, continuaran les reformes del Mercat de la Vall d’Hebron i el de Guinardó.

Un estudi ajudarà a conèixer les característiques exactes de cada un dels barris perquè es pugui millorar en la mobilitat de les persones i l’accessibilitat als comerços. En aquest sentit, és busca poder realitzar actuacions urbanístiques que permetin la connexió entre els barris.

El Pla contempla la importància de la comunicació a l’hora de fomentar la projecció del sector. Per aquest motiu es facilitarà l’elaboració de plans de comunicació, dels plans d’acció comercial tant de les entitats de comerç com de l’urbanisme comercial.

El Pla d’Acció també inclou un apartat de formació, treballar en una línia concreta per tal d’instaurar en els comerços, les noves tecnologies. En aquest sentit també s’impulsarà la formació entre els professionals del sector.

Donar suport a l’associacionisme comercial en l’aspecte d’ens dinamitzadores del comerç però també com a entitats nascudes i amb una trajectòria al barri. Aquest recolzament es durà a terme amb l’aportació de recursos econòmics i d’infraestructures.

En última instància, però no menys important, el Pla d’Acció Comercial valora el debat entre els membres del sector per afrontar nous reptes de futur així com també contempla poder impulsar accions que mesclin comerç, cultura i educació com el projecte El comerç a les escoles o bé tallers de cuina i exposicions.