cursos català

Sobre una puntuació de 10, la valoració mitjana dels cursos és de 8,95. Foto: Generalitat

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha posat aquest setembre a disposició dels alumnes 1.300 cursos i més de 29.000 places per aprendre o perfeccionar el català. Com sempre, l’oferta formativa comprèn tots els nivells de coneixement i contempla la possibilitat d’estudiar presencialment en algun dels 22 centres disponibles o bé en línia, per tal d’adaptar-se a les necessitats de l’alumnat interessat a millorar el seu nivell de català.

El Consorci és un ens del sector públic format per la Generalitat de Catalunya i 137 administracions públiques, entre les quals hi ha ajuntaments, consells comarcals i diputacions, que té l’objectiu de facilitar el coneixement i l’ús del català a la població adulta i la promoció territorial de la llengua. Tota la informació sobre els cursos i les activitats de l’entitat es poden consultar regularment a la pàgina web www.cpnl.cat.

Bones valoracions

Els cursos de català estan molt ben valorats pels alumnes, com es fa evident en els resultats de les enquestes de satisfacció als estudiants. Al final de cada trimestre, tot l’alumnat té l’opció de respondre una enquesta de satisfacció, i el curs passat una mitjana de 12.000 persones cada trimestre van valorar els cursos amb una nota de 8,95 sobre 10. En concret, els resultats de les enquestes als alumnes del tercer trimestre van mostrar una valoració global mitjana dels cursos d’un 8,97 sobre 10, la mateixa que el segon trimestre i set centèsimes per sobre dels resultats del primer.

A més, els estudiants van valorar molt especialment l’acompanyament dels docents al llarg del curs, amb un 9,17, i l’aprenentatge obtingut en relació amb les seves expectatives inicials, amb un 8,97.

Cursos útils

Un altre dels aspectes destacats pels estudiants és la utilitat dels cursos, és a dir, si els continguts els han ajudat a parlar més en català fora de l’aula, i en aquest cas la nota és d’un 8,52. També fan èmfasi en la pràctica de la llengua oral i l’escrita, amb un 8,8 i un 8,87, respectivament.

Finalment, l’alumnat valora molt positivament, amb un 8,93 de mitjana al llarg del curs, l’adequació de les modalitats de cursos que ofereix el Consorci, presencials i en línia, a la seva manera d’aprendre.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram