Els resultats del balanç de la nova contracta de neteja i gestió de residus de Barcelona situen el districte de Nou Barris a dalt de tot de la taula classificatòria dels territoris que millor reciclen de la ciutat. Nou Barris és el líder en el tema del reciclatge de les escombreries, demostrant tenir una consciència ecològica exemplar i aconseguint que més del 85% dels seus residus sigui susceptibles de ser reciclats, ja sigui vidre, cartró o plàstic. La mitjana general del districte és molt positiva. Però hi ha alguns barris que destaquen per davant de la resta. En concret, el barri de Vilapicina i la Torre Llobeta es converteix en el que millor recicla de tot Barcelona. De fet, quasi el 90% de les seves escombreries es poden reciclar. En aquesta mateixa franja, es troben els barris de Porta i el Turó de la Peira, amb més del 87% de residus reciclables. Només hi ha un barri que registra unes dades dolentes, en comparació a la resta de la ciutat i el districte. Es tracta de Torre Baró, amb el 75% d’escombreries ben reciclades. Cal, doncs, mantenir aquests bons números any rere any, per tal de millorar, a la vegada, el medi ambient.