Deia Charles Darwin que si la misèria dels nostres pobres no és causada per les lleis de la natura, sinó per les nostres institucions, que gran que és el nostre pecat. Sabem que el sou del Rei i la reina són força dispars. Ell passa de llarg els 200.000 euros anuals mentre que la Letícia va passats els 100.000, tot això sense tenir en compte dietes i altres partides. Fent números rodons podem dir que l’home guanya més del doble que la seva muller, i si en aquest país volem igualar els sous entre mascles i femelles aquí tenim un problema. Tenint en compte que el Rei pregona per arreu la democràcia consolidada espanyola, caldrà doncs que la seva muller guanyi el mateix que el seu marit, en altre cas no es donarà exemple al poble monàrquic. On és doncs la solució per tal que la Casa Reial esdevingui més “campetxana” i apropada al poble? Potser ara el Rei vulgui abaixar-se el sou a nivell de la seva Letícia. Altres poc monàrquics potser proposaran que ambdós cobrin el sou mínim professional. Vet aquí que ara tenim una gran discussió. Deia Montesquieu que una injustícia feta a una sola persona és una amenaça per a tots. O tots monges o tots canonges.