Un 20,6% dels alumnes d’ESO no va superar les proves de competències bàsiques. Foto: Arxiu

L’informe ‘Oportunitats Educatives a Barcelona 2016’, encarregat per l’Ajuntament i que s’ha publicat aquest mes d’abril, mostra com la renda disponible té una relació directa amb els resultats acadèmics.

Així doncs, l’informe assenyala com a Nou Barris un 20,6% de l’alumnat de secundària no va superar les proves de competències bàsiques dels cursos 2013-2014 i 2015-2016, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi -el districte amb menys suspesos- només un 4,5% dels alumnes no van passar les proves. És a dir, a Nou Barris, que presenta les segones pitjors xifres de l’estudi -els resultats més dolents són els de Ciutat Vella on van suspendre un 35,5% dels alumnes- hi ha cinc vegades més suspensos que a Sarrià Sant Gervasi. La mitjana de suspesos se situa en l’11,5%.

En el cas de sisè de primària les xifres són similars, tot i que les diferències són una mica menors. A Nou Barris un 19,9% dels alumnes van suspendre les proves, gairebé quatre vegades més que a les Corts, que en aquest cas és el millor districte amb un 5,4% de suspesos. Nou Barris torna a ser el segon pitjor districte i només té, com en el cas de l’ESO, millors resultats que Ciutat Vella (22%). En aquest cas, la mitjana de suspensos és del 12,6%.

ELS REPETIDORS
Un altre dels indicadors que serveix per veure les diferències educatives entre districtes és el dels repetidors. A Nou Barris repeteixen el 7,7% dels alumnes, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi, el districte amb millors resultats, només es queden sense passar de curs un 1,7% dels alumnes. En les xifres de repetidors, hi ha dos districtes amb pitjors dades que Nou Barris: Ciutat Vella, on repeteixen el 9,4% dels alumnes i Sant Martí, on els percentatges de repetidors és del 8,2%.

MÀXIMA COMPLEXITAT
En aquest panorama hi ha un factor explicatiu que cal tenir molt en compte. Es tracta dels anomenats centres de màxima complexitat. On la xifra d’aquests centres és més alta, les xifres educatives són pitjors. En el cas de Nou Barris, el 47,8% dels centres públics de primària són considerats de màxima complexitat (la mitjana de la ciutat és del 25,9%), mentre que la xifra puja fins al 50% en el cas dels de secundària (la mitjana de la ciutat és del 29,25).

Durant la presentació de l’estudi, la a tinent d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, va afirmar que “a Barcelona hi ha moltes oportunitats educatives, però estan repartides de manera desigual”.