L’educació, eina de transformació

L’educació és un dret bàsic i una de les eines essencials per a la superació de desigualtats socials, com ho són també la salut, la feina i l’habitatge. Per això, [...]