L’educació és un dret bàsic i una de les eines essencials per a la superació de desigualtats socials, com ho són també la salut, la feina i l’habitatge. Per això, des de l’arribada d’Ada Colau a l’alcaldia de la ciutat, a Nou Barris, com a la resta de districtes, hem apostat per reforçar l’educació pública de manera transversal, de 0 a 16 anys, tant dins com fora de l’escola.

Per poder oferir una educació de qualitat és clau tenir també un entorn de qualitat i recursos suficients. Per això, des del 2015 hem destinat inversions a augmentar els recursos humans tant dins com fora de l’escola, a transformar i millorar moltes escoles i entorns escolars i a ampliar serveis (tot plegat malgrat ser una competència de la Generalitat).

La petita infància és una època central per al desenvolupament dels infants. Per oferir-los la millor educació, estem creant noves escoles bressol per donar resposta a les peticions de les nostres veïnes al territori: a partir del setembre del 2023 hi haurà una nova escola a Trinitat Nova, el 2024 serà realitat la bressol de Can Carreres i estem iniciant el planejament d’una nova escola bressol als Jardins de Can Xiringoi, al barri de Vilapicina, donant resposta a una llarga demanda del barri. Paral·lelament, hem ampliat els equipaments amb dos nous espais familiars que iniciaran aquest curs el seu camí, un al barri de Porta, dins del nou Ateneu, i un altre a l’escola bressol de la Trinitat a les tardes, sumant-se a l’espai familiar de l’EBM El Torrent.

Volem que els centres educatius estiguin oberts al barri. Hem afegit les bressol al projecte de patis oberts, fent-les partícips de la comunitat, per donar suport a les famílies els dissabtes al matí, amb diferents activitats on poden participar totes les veïnes amb criatures petites. Ja ho hem fet a les bressol Ralet i El Vent, i aquest curs 22-23 s’obrirà també el patí de l’escola bressol Can Dragó.

Per atendre totes les necessitats dels infants i dels joves, hem inserit educadors emocionals i educadors socials a 14 escoles del territori, alhora que s’han incorporat nous programes artístics en el currículum d’aquestes escoles.

S’han fet inversions per millorar els espais educatius i reformes de cuines i de teulades amb instal·lacions de plaques solars, com per exemple al Timbaler del Bruc, l’Escola Ferrer i Guàrdia, Marinada i l’Escola Ciutat Comtal, així com pintures dels interiors i exteriors de l’Escola Víctor Català, Mercè Rodoreda, Marta Mata i moltes més. També s’han reformat els lavabos de la Santiago Rusiñol, Tomàs Moro… Són alguns exemples d’inversions que milloren els nostres centres educatius, perquè tots els veïns i veïnes mereixen una educació de primera.

També hem millorat la seguretat i hem reduït la contaminació acústica i de l’aire al voltant de les 18 escoles que s’han beneficiat fins ara del programa Protegim Escoles al districte. El 2023 seran tres escoles més. En aquesta àrea, la inversió acabarà sent de 2,5 milions d’euros.

I, per descomptat, hem invertit en els patis per adequar-los a la nova realitat d’emergència climàtica, incloent-hi ombres, jocs d’aigua, verd i deixant espais per a altres jocs a banda dels de pilota. Fins ara s’han transformat 6 patis, entre els quals els de l’Escola Palma de Mallorca i l’Elisenda de Montcada.

Continuarem destinant els recursos necessaris a polítiques innovadores per millorar els entorns educatius i l’educació que reben els nostres infants a Nou Barris, perquè l’educació és clau per reduir desigualtats.