Laberint Horta

El Laberint Horta, un dels indrets del Mapamic. Foto: Twitter (@salutenactiu)

Horta-Guinardó té un ampli ventall d’edificis o espais quotidians que tenen un important valor patrimonial. En algunes ocasions, però, poden ser desconeguts. És per aquesta raó que ha nascut la iniciativa Mapamic d’Horta-Guinardó, que vol descobrir a tothom qui vulgui “50 indrets d’especial interès” dels 11 barris del districte.

Mapamic té una versió en paper i una altra digital a la qual es pot accedir a través d’un codi QR. Alguns dels indrets que hi apareixen són l’Ermita Cebrià Horta –Montbau–, el Parc del Laberint d’Horta i la plaça Eivissa –Horta–, el Pavelló de la República –Vall d’Hebron–, el monument a Salvador Allende –El Carmel– i la Torre Garcini –el Guinardó–.

Un altre dels trets destacables d’aquest mapa és que és un projecte col·laboratiu. S’ha fet amb el treball d’historiadors del barri que han proposat els indrets elegits, d’il·lustradors que els han retratat i de veïns i comerciants que estan pensant com fer arribar el Mapamic a veïns i comerciants de manera innovadora. També és important destacar que la idea l’ha desenvolupat Arealab, una secció d’Areavisual Project i, d’altra banda, que s’ha fet durant una residència de sis mesos de Clota Cotreball –un espai de Barcelona Activa i l’Ajuntament–.