Infografia. Aida Fonseca

El sector més afectat per la crisi econòmica global ha estat, sens dubte, la construcció i el mercat immobiliari, l’anomenat sector del totxo. Les conseqüències de la crisi es constaten mes rere mes i any rere any, en nombrosos estudis. L’Estudi del Mercat Residencial a Barcelona, de la consultora Aguirre Newman, n’és l’últim exemple.

Segons aquest treball, Horta-Guinardó és el districte de Barcelona on més temps es tarda a vendre una promoció de pisos nous. Concretament, una promotora tarda una mitjana de 83,9 mesos en esgotar els pisos es venda d’un edifici recent construït. És a dir, 7 anys d’espera.

L’any 2006, en canvi, es venien en una mitjana d’un any i un mes (13,1 mesos). La primera sacsejada forta a Horta es va viure l’any 2008, quan es va passar a tardar 30 mesos, i l’any passat va pujar fins als 66 mesos (5 anys i mig).