L'equip d'UxB a les eleccions municipals del 22 de maig. Unitat per Barcelona

Unitat per Barcelona (UxB), la coalició formada per Esquerra Republicana de Catlaunya, Reagrupament i Democràcia Catalana de cara a les eleccions municipals, proposa aprofitar tot el potencial de la serra de Collserolaper convertir-la en un “espai natural de convivència”. En aquest sentit la formació independentista pretén arranjar i senyalitzar els camins i fonts del parc, millorar la seva accessibilitat i potenciar la mobilitat per l’interior de la muntanya. També es comprometen a finalitzar la ronda verda de Collserola i convertir la masia de Can Soler en “un espai on els veïns i veïnes i les entitats del barri entrin en contacte amb Collserola”.

URBANISME

En aquest apartat UxB s’ha proposat finalitzar l’obertura del car­rer Llobregós al barri del Carmel, elaborar un pla de millora integral per al barri de Sant Genís dels Agudells, remodelar la rambla del Carmel amb un procés participatiu previ, cobrir la ronda de Dalt en els trams que sigui viable, reforma la plaça Eivissa seguint els criteris estipulats pels veïns d’Horta, millorar la connectivitat entre el Carmel i Font d’en Fargues, i fer una intervenció integral a diferents carres del Baix Guinardó com Castillejos i Pere Costa.

ESPAI PÚBLIC

UxB aposta per dissenyar la plaça de la Font d’en Fargues com un nou espai de trobada per a la gent del barri, remodelar les places de Can Baró, Raimon Casellas i Vista Park i arranjar els jardins de Frederica Montseny al Baix Guinardó. També es creran nous espais amb jocs infantils a la Font d’en Fargues i es reordenarà la zona compresa entre l’Hospital de Sant Pau i la ronda Guinardó per habilitar un espai que aculli les festes del Guinardó.

MOBILITAT

Per millorar la mobilitat del districte UxB instal·larà unes escales mecàniques entre el carrer Fastenrath i Arenys, crearà un eix de car­ril bici a la Rona de Dalt i realitzarà un nou pla de mobilitat i pacificació del trànsit a Sant Genís. Per últim, es vol augmentar la ferqüència de pas dels busos que uneixen Horta amb l’Hospital.

EQUIPAMENTS

En aquest apratat la formació liderada per jordi Portabella creu prioritari fer un nou CAP a la Clota i un altre a Can Baró, rehabilitar el Palau del Marquès d’Alfarràs per donar-li usos culturals. També s’ampliarà la biblioteca de Montbau i es crearà un casal infantil al mateix barri, es remodelarà la piscina de la Clota i es finalitzarà el projecte de l’illa d’equipaments del Guinardó. UxB creu necessari construir un casal de gent gran a Sant Genís i ampliar el centre cívic de la Teixonera. En matèria d’educació es construirà un nou institut a la Clota i es faran noves escoles bressol a Can Baró, el Carmel i la Vall d’Hebron.

CULTURA I ESPORT

S’ampliarà l’horari nocturn de les biblioteques del districte i es potenciarà el teatre amateur implantant un programa a les escoles. En matèria esportiva, s’habilitaran espais per practicar esports de carrer (skating, BMX…), es milloraran els vestidors del camp de futbol de Sant Genís, s’habilitarà una via ferrada a la pedrera de Can Baró i es remodelarà la pista esportiva de la Clota.