Les terrasses de la plaça Eivissa es reordenen. Foto: Ajuntament

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar el 17 de maig l’aprovació definitiva de l’Ordenació singular de terrasses a la plaça Eivissa i entorns. La normativa distingeix dos àmbits d’aquest indret central del barri: per una banda, la plaça Eivissa i, per l’altra, l’àmbit del carrer Pere Pau.

Pel que fa a la plaça Eivissa, l’ordenança singular vol millorar els espais de pas dels vianants i vehicles i resoldre els problemes d’ubicació que hi havia entre els vetlladors i el mobiliari urbà.

Per altra banda, la norma concentra les terrasses als costats de la plaça, alliberant l’espai central de la mateixa perquè s’hi puguin fer activitats ciutadanes. En aquesta línia, la sortida del metro també quedarà lliure de taules per tal de facilitar l’entrada i la sortida a l’estació hortenca.

En total, a la plaça Eivissa hi ha previstes 60 taules, una menys que fins ara, per tant, destaca el projecte publicat al BOPB, es dóna igualment resposta a la demanda actual, que és de 61.