Si fòssim independents, no pagaríem el 10% de contribució a Madrid i ens col·locaríem en el 4t país amb renda més alta de la UE. A Alemanya, l’índex màxim de solidaritat és del 4’5%. A EEUU, del 2’5%. Així que som els tontos del barri com sempre.

Carmen Bagaria

Barcelona