Els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2016 van ser molt actius en els centres educatius públics de Catalunya. Es van realitzar assemblees de treballadors i treballadores a on es va plantejar el període de debat dels pressupostos del 2017 com un moment clau per recuperar la inversió a l’educació pública.

L’actual abandonament i desinversió a la xarxa d’escoles públiques es materialitza a través de ràtios d’alumnes per aula molt elevades, fills i filles de famílies migrades sense Aules d’Acollida, alumnat amb necessitats educatives específiques sense Educadores d’Educació Especial, ni TEI a P3, ni TIS, ni el personal de l’EAP suficient.

Pel Departament d’Ensenyament els infants i adolescents catalans matriculats a l’escola pública no mereixen la incorporació immediata de docents substituts quan es produeixen baixes, ni un aprenentatge en edificis en condicions. Es tanquen línies a centres públics i no es construeixen els instituts públics necessaris. Hi ha una manca de personal docent que provoca sobrecàrrega d’hores lectives, i resta temps a coordinacions, preparació de classes i col·laboració amb les famílies.

Davant d’aquesta situació cal aturar l’abandonament i la privatització de l’escola pública catalana, augmentar-ne la inversió, rescatar-la i dignificar-la.

Per això fem vaga el dimecres 18 de gener (concentració a les 12h davant del Parlament) i el dijous 9 de febrer, aturem els centres educatius públics contra les polítiques neoliberals!

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram