Segons dades publicades recentment pel Ministerio de Economia y Hacienda del govern espanyol, el deute de l’Ajuntament de Barcelona amb les diferents administracions públiques així com amb les entitats bancàries ascendeix als 1.202 milions d’euros. Malgrat l’elevat deute que presenta el consistori barceloní, aquest només suposa vora una sisena part dels 6.453 milions d’euros que deu l’Ajuntament de Madrid.