La Dreta de l’Eixample és el barri més ric del districte. Foto: Google Maps

La situació econòmica de cinc dels sis barris del districte a finals del 2015 era millor que un any anterior. Aquesta és la principal conclusió que es pot extreure de l’informe sobre la distribució de la Renda Familiar Disponible (RDF) que l’Ajuntament va presentar el passat 9 de gener.

Així doncs, l’estudi mostra com la Dreta de l’Eixample, l’Antiga Esquerra de l’Eixample, el Fort Pienc, Sant Antoni i la Sagrada Família van acabar el 2015 amb una renda familiar superior que la que tenien a finals del 2014. L’índex de la Renda Familiar Disponible és una xifra que col·loca els districtes i els barris en una puntuació respecte de la mitjana de la ciutat, situada en 100. La llista estableix que Pedralbes és el barri més ric de la ciutat, amb una RFD de 250,5, i Ciutat Meridiana com el barri més pobre, amb una RFD de 34,5.

Així doncs, a la llista la Dreta de l’Eixample apareix com el sisè barri més ric de la ciutat, amb una RDF de 165,8; l’Antiga Esquerra de l’Eixample ocupa el lloc 11, amb una RDF de 128,,9; el Fort Pienc és al 18è lloc i té una RDF de 104,8; Sant Antoni és al lloc 22, amb una RDF de 98,6 i la Sagrada Família ocupa la 25a posició, amb una RDF de 95,8. Sant Antoni i la Sagrada Família se situen, per poc, per sota de la mitjana de la ciutat.

LA NOTA NEGATIVA
L’únic barri del districte que va patir una disminució de la RDF a finals del 2015 respecte de l’any anterior va ser la Nova Esquerra de l’Eixample -el barri més poblat de la ciutat-, que va passar de tenir una RDF de 109,1 a una de 103,8. Això va provocar que la Nova Esquerra de l’Eixample passés de ser el 15è barri amb una RDF més alta al 19è.

EL TERCER MÉS RIC
L’estudi també confirma que l’Eixample és el tercer districte més ric de la ciutat, al darrere de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts. A l’Eixample, la RDF disponible per càpita és de 22.891 euros. La xifra va experimentar un lleuger augment respecte del 2014, qua era de 22.406 euros.