L’Ajuntament de Barcelona acaba d’impulsar una Àrea de Conservació i Rehabilitació als carrers d’en Robadors i Sant Ramon, un àmbit on hi ha 1.675 veïns censats repartits en un total de 616 habitatges. És la primera vegada que a Catalunya es tira endavant un projecte d’aquestes característiques que té per objectiu rehabilitar els immobles més degradats de la zona i de retruc detectar situacions d’infrahabitatges (aquells que no compten amb la cèdul·la d’habitabilitat o mancats dels serveis mínims imprescindibles), d’amuntegament de residents o de desocupació permanent. D’aquesta manera l’Ajuntament pretén també enfortir la cohesió social del barri i alhora evitar que s’enquistin problemàtiques com la prostitució i el tràfic de drogues. Un dels aspectes més polèmics d’aquesta mesura és la possibilitat que es reserva l’Ajuntament d’expropiar les finques més afectades pel pas del temps o aquelles que incorrin en alguna de les males praxis anteriorment citades. Cada cas serà estudiat de manera individual, però és evident que en una societat que aposta pel capitalisme, l’Administració ha d’intentar arribar allà on no ho fa la iniciativa privada, i la iniciativa privada ha estat precisament la que ha permès que aquesta àrea arribés a l’estat de degradació que presenta actualment. L’Àrea de Conservació i Rehabilitació s’executarà en paral·lel amb el conjunt de reformes que preveu per al Raval Sud la Llei de Barris aprovada l’any 2010. Seran vuit anys d’obres i molèsties per als veïns, però l’horitzó és encoratjador.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram