Els resultats del balanç de la nova contracta de neteja i gestió de residus de Barcelona deixen al Districte de Ciutat Vella molt mal parat, ja que hi destaca com la zona de la ciutat que pitjor recicla. Les seves xifres queden molt per darrere del districte que millor recicla, que és Nou Barris. A Ciutat Vella s’aprofita tant sols el 70% de les escombraries. Mentrestant a Nou Barris aquesta dada puja per sobre del 85%.

Per acabar-ho de rematar, les xifres de cadascun dels barris és encara més descoratjadora. Al Raval i la Barceloneta no s’arriba a aprofitar ni el 70% de la brossa. L’únic barri que se salva a mitges és Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, però amb una xifra discreta en comparació a la resta de la ciutat.

Cal intensificar, doncs, encara més la tasca de conscienciació al districte per tal d’aconseguir, any rere any, millorar aquestes xifres. La nova contracta dóna més facilitats per al reciclatge i ara és el torn dels veïns. Sobretot, tenint en compte, que millorant-les, també fem un bé al nostre medi ambient.