Salut

Foto: Pexels

La pandèmia del coronavirus ha capgirat per complet el nostre dia a dia durant més d’un any i mig. Amb la progressiva millora dels indicadors, la majoria de sectors han anat tornant escalonadament a una relativa normalitat. Però el sistema sanitari ha continuat fins ara immers en l’operativa que es va establir en plena pandèmia per aturar el col·lapse als hospitals i als Centres d’Atenció Primària (CAP). Ara, a ell també li arriba l’hora dels canvis.

En concret, les novetats més immediates afecten com demanem cita al nostre CAP. Fins ara, donades les circumstàncies, no podíem demanar hora al metge directament al centre: calia fer una petició prèvia i era el centre qui contactava amb el o la pacient i valorava si calia donar-li una cita o fer-li una visita per telèfon. Aquest funcionament deixa pas a una nova modalitat per demanar cita al metge més directa i endreçada.

Com demanar hora

El Departament de Salut ha implementat una nova eina digital que permet als usuaris programar-se les visites no urgents als CAP i especificar-ne el motiu. Abans de la pandèmia ja es podien demanar cites de forma telemàtica, però aquesta eina és més completa i esdevé una via més per accedir a l’atenció primària, complementant els altres canals, com el telèfon o taulell del CAP o el 061, que continuen funcionant com sempre. A la nova eina s’hi pot accedir des de citasalut.gencat.cat o des de La Meva Salut.

Amb aquest canvi es pretén recuperar el percentatge d’atenció mèdica que s’ha deixat de banda a causa de la Covid-19. L’objectiu, segons explicava recentment a TV3 la responsable d’atenció a la ciutadania de l’Institut Català de la Salut (ICS), Marga Garcia, “és posar ordre perquè els professionals tinguin més temps per atendre i ho facin d’una manera més efectiva”.

A la nova eina per demanar hora al CAP s’hi pot accedir des de citasalut.gencat.cat o des de La Meva Salut

Argimon

Foto: ACN

Més presencialitat

I és que, en aquesta línia, Salut ja ha demanat als centres sanitaris que incrementin l’activitat per poder recuperar les proves, consultes i operacions que no s’han pogut fer en el darrer any i mig a causa de la Covid-19, i està aplicant una política d’incentius econòmics al respecte. “Són incentius que es traslladen a la primària i als hospitals, i alguns els obliguen a parlar entre ells perquè són objectius compartits. En funció del grau d’assoliment, tenen més diners”, assenyalava fa poc la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, en una entrevista a l’ACN. Craywinckel explicava que també han traslladat als CAP la necessitat de recuperar presencialitat i accessibilitat i reconeixia que cal tornar a intensificar el seguiment dels pacients crònics, el qual, per força, ha perdut qualitat durant la pandèmia.

Recuperar activitat no Covid-19 és, doncs, un dels grans reptes del sistema sanitari després d’un any i mig de pandèmia, i l’infradiagnòstic d’altres malalties és una de les principals preocupacions en aquests moments. La directora del CatSalut calcula que s’han diagnosticat un 30% menys de malalties durant la pandèmia i reconeix que, pel volum d’activitat, haurien de tenir llistes d’espera més llargues en alguns àmbits, segons va indicar a l’ACN.

És precisament per això que Salut ha demanat als centres que incrementin l’activitat no Covid i així també escurçar els temps d’espera de les visites a l’especialista o de resolució de proves diagnòstiques i cirurgies. Per altra banda, la demanda als CAP perquè augmentin presencialitat i accessibilitat també busca recuperar el diagnòstic precoç. “La primària ha de tornar a obrir portes, no només en el sentit de la presencialitat, sinó també d’accés fàcil, per detectar com més aviat millor patologies des de la proximitat que la caracteritza”, conclou Craywinckel.

Salut

Foto: ACN

12 grans eixos de treball per un millor sistema sanitari

Dues grans fórmules, recuperació i transformació, i dos actors principals, ciutadania i professionals. En això es basen els 12 grans eixos de treball del Departament de Salut per a aquesta legislatura, que resulten dels aprenentatges fets durant la pandèmia de la Covid-19 i que busquen, fonamentalment, la recuperació del sistema sanitari en el seu sentit més ampli i la seva transformació per respondre millor al que la ciutadania necessita.

1. SALUT COMUNITÀRIA
El benestar emocional i la salut comunitària passen a ser un dels elements clau. L’objectiu és aconseguir una atenció més accessible, proactiva, propera, resolutiva i longitudinal, apoderant i potenciant l’autonomia de les persones. Per fer-ho, el sistema incorporarà aquest any, entre altres, 150 psicòlegs als CAP.

2. SALUT MENTAL
En aquest sentit, la salut mental és “una prioritat ineludible d’aquesta legislatura”, ja ha remarcat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Es potenciarà el Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi.

3. GENT GRAN
Una altra prioritat serà el replantejament de l’atenció i la cura de les persones grans o amb dependència, que passa per integrar els recursos d’atenció sanitària i atenció social, una situació encara no resolta.

4. ATENCIÓ PRIMÀRIA
L’enfortiment de l’atenció primària i comunitària, que ha estat cabdal en la resolució, contenció i monitoratge de la pandèmia, és una altra de les peces clau. Per dotar-la del lideratge necessari es promouran nous perfils professionals a l’atenció primària, com ara psicòlegs, fisioterapeutes o nutricionistes, i s’ampliarà el Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària amb l’objectiu d’arribar al 25% del pressupost de Salut.

5. MODEL ASSISTENCIAL
El model assistencial ha de constituir-se en xarxa, i això significa introduir reformes a l’atenció especialitzada i als centres hospitalaris.

6. REFORÇAR L’AGÈNCIA
L’adequació de la salut pública a les necessitats del segle XXI és un altre dels eixos de treball. Per aconseguir-ho, Argimon ja ha anunciat que “es doblarà el pressupost” de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària.

7. LA MEVA SALUT
Es dotarà La Meva Salut de més funcionalitats, sent una aplicació que va passar dels 700.000 usuaris actius a les 3,3 milions d’altes durant la pandèmia.

8. PROFESSIONALS
Reconèixer els esforços que han fet els professionals durant la pandèmia, millorant les seves condicions de treball, també és clau, així com dotar el sistema de perfils adaptats a les noves necessitats.

9. PERSPECTIVA DE GÈNERE
Es crearà la Comissió clínica de salut i gènere per incorporar aquesta visió dins l’atenció assistencial.

10. INNOVACIÓ
La innovació ha de ser també clau en el sistema de salut del futur, i s’intentarà accelerar amb els fons europeus.

11. MEDI AMBIENT
L’impuls d’un sistema sanitari verd i responsable amb el medi ambient també és un altre gran eix de treball.

12. COHESIÓ SOCIAL
Finalment, l’increment de recursos per a la cohesió social i la reducció de les desigualtats és el dotzè, però no menys important, eix d’actuació del Departament de Salut per a aquesta legislatura.