Els pintors i dibuixants de La Rambla es traslladaran a un sol costat del passeig central i treballaran en dos torns, distribuïts en dies parells i senars, amb 31 artistes per torn. Així, doncs, hi haurà 31 espais autoritzats i convenientment senyalitzats, amb un horari de deu del matí a dues de la matinada.

Aquesta és una de les novetats principals que introdueix el nou reglament d’ordenació de l’activitat que l’Ajuntament ha aprovat inicialment i que es troba en tràmit d’exposició pública. Amb la nova normativa, els pintors i dibuixants de La Rambla podran obtenir la llicència a través d’un concurs de concurrència pública, en què hauran d’acreditar la seva capacitat tècnica. L’experiència en aquest camp, el fet d’haver estat pintor o dibuixant de La Rambla i la seva obra, que es presentarà a un grup d’experts en la matèria, són criteris que donaran punts en el procés de concurs.

L’Ajuntament explica que l’objectiu d’aquesta nova regulació és garantir la transparència del procés i la igualtat d’oportunitats en l’obtenció de permisos, així com reordenar l’espai públic. “En passar-los a un sol costat es garanteix la circulació dels vianants, i passem dels 73 pintors i dibuixants que hi ha actualment a 62″, explica Mercè Homs, regidora del Districte, la qual afegeix que el procés d’elaboració de la nova normativa ha estat participatiu.