La Via Laietana, un dels punts amb més trànsit del districte. Foto: Arxiu

Ciutat Vella ha de posar en marxa una transformació del seu model de mobilitat que passi per reduir la presència del cotxe, fer créixer la de la bici i afavorir el vianant. Aquesta és la idea a partir de la qual el govern municipal ha creat el nou Pla de Mobilitat 2018-2023 per al districte, que inclou un total de 170 mesures que tenen com a horitzó l’any 2025 per estar del tot implementades. Una de les més destacades és la voluntat municipal de prohibir travessar el districte amb cotxe privat.

El pla va ser presentat el passat 9 de juliol per la regidora Gala Pin. Pin va explicar que l’objectiu és “posar el vianant al centre”, especialment aquells que són veïns del districte. Per aconseguir aquest objectiu, Pin va dir que s’han de “tenir xarxes centrals més de barri” i “reduir el vehicle de pas amb sistemes de control”. Sobre la prohibició de creuar el districte amb cotxe, la regidora va afegir que s’aplicarà en determinades franges horàries, tot i que de moment encara no s’han establert.

XARXA DE CARRILS BICI
Un dels grans objectius d’aquest pla és crear una xarxa contínua de carrils bici connectada a la de la resta de la ciutat. Tot i això, les bicis també poden patir una futura restricció en el cas del Gòtic nord, on el Districte es planteja vetar-ne la circulació entre dos quarts d’una del migdia i les vuit del vespre. Segons Pin, actualment ja és “bastant inviable” travessar aquesta zona en bici.

Entre les 170 mesures, que tenen un pressupost de 82,6 milions d’euros, n’hi ha de molt importants, com ara la pacificació de la Rambla i la Via Laietana.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram