mercat

Foto: Ajuntament

Des del 15 de setembre, els paradistes del Mercat de Sant Andreu han tornat al Mercadal, un cop enllestida la reforma de l’edifici. El nou mercat ha ampliat l’oferta comercial i disposa d’un total de quinze parades d’aliments i productes frescos. També compta amb un bar a l’edifici central i set parades no alimentàries ubicades a l’edifici annex.

El nou recinte del mercat està dividit en una planta baixa i un soterrani. A la baixa hi trobareu 1.240 metres quadrats dedicats a productes frescos, mentre que al soterrani hi ha les bambolines de l’espectacle, 1.218 metres quadrats destinats a la logística: magatzems, cambres frigorífiques, un habitacle d’escombraries i altres instal·lacions. L’altre edifici està situat sota els porxos de la plaça del Mercadal i allotja la galeria comercial i l’administració del mercat. A la planta baixa s’han instal·lat set comerços de productes no alimentaris. A dalt hi ha les oficines i una sala d’actes polivalent.

Estalvi energètic

Una de les novetats, i també una de les raons de la reforma de l’espai, és l’estalvi energètic que suposen les noves instal·lacions. Ara el mercat és un equipament energèticament eficient i sostenible, amb un disseny que potencia l’entrada de llum natural per les façanes transparents i les lluernes de la coberta i prioritza la ventilació natural amb finestres motoritzades. D’aquesta manera, s’estalvia molt en electricitat, tant per il·luminar l’espai com per mantenir-lo climatitzat.

El nou mercat compta amb quinze parades d’aliments frescos i set de no alimentàries

A més, l’edifici també aprofita les energies renovables per escalfar aigua amb col·lectors solars a la coberta o sistemes alternatius de recuperació de calor de les cambres de refrigeració i d’escombraries. En definitiva, utilitza sistemes intel·ligents de control per optimitzar l’energia segons la demanda del moment. I aquesta energia és la més neta possible.

La intervenció ha suposat una inversió total de 9,5 milions d’euros, inclosa la reurbanització de l’entorn de la plaça que ara és una plataforma única amb un paviment que té continuïtat a l’interior del mercat. Tot per facilitar l’accés als veïns, per adaptar el mercat als nous hàbits de consum dels veïns i l’espai a les exigències de la lluita contra el canvi climàtic.