Un software d’IA aconsegueix evitar falsos negatius en càncer de mama amb un 96% de fiabilitat

Comparativa de la imatge mamogràfica amb LUNIT (dreta) i sense ell (esquerra pantalla). Foto: Ascires Les revisions de mama mitjançant mamografia són una rutina anual o bianual. Aquests [...]