Haz Arquitectura Porta Trinitat

Porta Trinitat, un projecte de l’estudi Haz Arquitectura. Foto: Premis Mapei 2022

El projecte de construcció del centre de vida comunitària Porta Trinitat, dissenyat per l’estudi Haz Arquitectura, ubicat a Gràcia, ha guanyat el segon Premi Mapei 2022 a l’Arquitectura Sostenible. El guardó distingeix els professionals que impulsen projectes que combinin una gran qualitat arquitectònica amb un mínim impacte en el medi ambient, i reivindica l’economia circular en el sector.

El sistema constructiu del projecte Porta Trinitat (Ctra. Ribes, 51-65) respon tant a les necessitats des del punt de vista material, fusta i acer com des del programa i l’ús, patis i gelosies de façana. Els patis, que actuen com a captadors solars i de ventilació, i les façanes protegides de l’exterior conformen una estratègia que mostra una comprensió de l’entorn geogràfic i climàtic a la vegada. La contenció volumètrica contrasta amb la bellesa i la intensitat de les façanes.

Óscar Agüera, arquitecte en cap de l’oficina tècnica de Mapei Spain, ha destacat que els guanyadors “són un model a seguir en la transició d’una economia lineal a una de circular que hem de fomentar en l’àmbit de l’edificació, quant a compacitat, flexibilitat, adaptabilitat, durabilitat, anàlisi del cicle de vida, reducció de residus en totes les fases i en la idea de considerar els edificis com a bancs de materials per al futur”.