Carrer guarnit Gràcia

La nova direcció va portar la qüestió a debat ja que diverses veus havien demanat una reflexió sobre aquest aspecte. Foto: Arxiu

El patronat de la Fundació Festa Major de Gràcia ha validat mantenir el concurs de guarnits de carrer i places. Aquesta tradició s’havia aturat per la pandèmia i la nova direcció que va entrar al març va anunciar que portaria el tema a debat després que algunes veus demanessin revisar aquest aspecte.

Finalment, en una consulta a través de votacions secretes de les comissions i els patrons físics de la fundació, s’ha decidit mantenir el concurs de guarnits. Els votants podien escollir mantenir el concurs fent pública la classificació de tots els concursants o bé, en cas de voler canviar el model, triar entre donar mencions a tots però sense classificació o fer públic el rànquing dels 10 primers i de l’11è al darrer entregar una menció.