M’imagino que, com jo, molts us pregunteu sovint si pels polítics el que és més important del debat polític són les enquestes i obliden certes situacions concretes que patim alguns contribuents perquè potser no tenen conseqüències electorals. Estic pensant en l’actual normativa dels plans de pensions.

La llei actual preveu diferents situacions per rescatar un pla de pensions, entre d’altres, caure en l’atur de llarga durada. Ara bé, no permet disposar-ne fins haverne exhaurit el subsidi. Hom es pot trobar amb una espera de 24 mesos; altrament dit, l’estat convida a esperar i viure del subsidi.

En aquests moments que les xifres d’aturats són esgarrifoses i afecten totes les capes socials, directius inclosos, hi ha gent que, en veure difícil la seva reincorporació a treballar per a tercers, es planteja crear la seva empresa o l’autoocupació, però tots dos casos requereixen de cert capital que pot estar invertit en un pla de pensions i del qual, per tant, no es podrà disposar fins que s’hagi esgotat la prestació d’atur. Potser se m’escapa algun detall, però té sentit, això? No seria molt millor per a tothom tornar a tenir un nou cotitzant que, si a més li anés bé, en podria treure un altre de l’atur? Potser el nombre de casos no és prou important per cap partit, però i si ho preguntéssim a cadascun dels afectats?

Jordi Calsina

SAGRADA FAMÍLIA