L’entorn del mercat serà una superilla. Foto: Districte

La futura superilla de Sant Antoni, el projecte més ambiciós del barri dels últims anys pel que fa a la mobilitat, s’ha posat en marxa recentment. I és que el passat 10 de novembre van començar les obres de la primera fase, la reconfiguració del trànsit al voltant del mercat per tal que els vianants hi guanyin espai.

Així doncs, de moment les obres d’aquesta primera fase afecten dos trams de Comte de Borrell, entre Floridablanca i Manso, i dos de Tamarit, entre Viladomat i Comte d’Urgell. Aquests trams passaran a ser de plataforma única, amb només quatre metres d’amplada per a la circulació rodada, i s’hi plantaran més arbres. La cruïlla entre els dos carrers es transformarà en una gran plaça pública i aquests nous espais d’aquests carrers s’adaptaran a les noves places que hi haurà a l’illa del mercat. La transformació d’aquesta zona no implicarà cap canvi de sentit i el canvi més important en quant a la circulació de vehicles serà que el carrer Borrell ja no es podrà recórrer de punta a punta. Aquesta primera fase, que estarà enllestida durant la primavera de l’any que ve, es posarà en marxa en paral·lel a la reobertura del mercat, que ja encara la seva recta final.

Més endavant, durant la segona etapa d’implantació del projecte, les obres s’ampliaran a les illes contigües de Borrell i Tamarit: des de la Gran Via fins al Paral·lel, en el cas de la primera, i fins a l’avinguda Mistral pel que fa a la segona.

PRIMER SEMESTRE DEL 2019
El calendari amb el qual treballa l’Ajuntament preveu que la superilla estigui acabada durant el primer semestre del 2019. Tot el projecte tindrà un cost de set milions d’euros i permetrà guanyar 26.000 metres quadrats d’espai públic per als vianants.