Els joves del Casal dels Infants. Foto: Ajuntament

El projecte Joves en Acció dels nois i noies del Casal dels Infants, ha estat premiat amb el 26è Premi Jaume Ciurana pel seu compromís per propiciar la convivència intercultural i facilitar la integració dels que han patit situacions d’exclusió social. Tallers, activitats, sortides o excursions van formar el festival Joves en Acció que va ser una jornada absolutament gratuïta i oberta per a tota la comunitat que es va dur a terme conjuntament amb Ribermúsica i es va desenvolupar al Centre Cívic Convent de Sant Agustí.

En aquesta edició, els premiats són joves entre els 18 i els 23 anys que viuen amb el risc de caure en l’exclusió social. Les seves ganes d’aprendre, de sortirse’n i d’esforçar-se per un futur millor els va animar a organitzar el festival on hi varen participar entre 20 i 28 joves i hi van assistir unes 200 persones durant les 5 hores de durada de les activitats.

Per aquesta tasca, el Departament de Benestar Social i Família els ha atorgat el Jaume Ciurana per realitzar “una acció cívica meritòria, voluntària i gratuïta en favor de les persones”.

CASAL DELS INFANTS

El Casal dels Infants concentra els seus esforços als barris amb nois amb necessitats socials per aconseguir millores a través d’un projecte que contempla acció social, sensibilització, mobilització ciutadana i voluntariat, treball en xarxa i l’atenció a les noves necessitats. “Pensem que les dificultats d’una part dels membres de la nostra societat és una responsabilitat col·lectiva i per tant volem contribuir a la transformació activa per tal que la societat pugui esdevenir progressivament més justa i equilibrada”.