Barberà va celebrar una formació en coeducació. Foto: Ajuntament

L’Oficina de Polítiques de Gènere i la Secció Municipal d’Educació van organitzar el passat 26 d’abril una formació en coeducació dins del Pacte Local per a la Coeducació. La sessió es va celebrar a la Torre d’en Gorgs, amb l’assistència de 20 participants.

La coeducació defensa una educació basada en la igualtat d’oportunitats, independentment del gènere, l’origen o qualsevol circumstància social o personal. Concretament, aquesta formació anava adreçada al Grup de Treball per a la Diversitat, format per personal tècnic de diferents departaments de l’Ajuntament i d’altres institucions, entitats i comerços de la ciutat.

A TOTS ELS NIVELLS
Des de l’Ajuntament asseguren que a Barberà del Vallès la coeducació existeix des de les escoles. Així, apunten, es treballa per reconèixer les potencialitats i singularitats dels infants del municipi. D’aquesta forma es vol treballar per evitar qualsevol mena de discriminació des de petits i evolucionar cap a una societat més equitativa i respectuosa.