La Regidoria de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament de Badalona ha posat en funcionament un nou equip especialitzat en la intervenció en casos d’extrema pobresa i en situació d’exclusió social. L’objectiu d’aquest equip és promoure l’accés a recursos i serveis adequats entre els col·lectius de persones sense sostre. D’altra banda, busca el fet de facilitar-los-hi itineraris d’inclusió.

Dos tècnics de serveis socials, una treballadora social i una educadora social formen aquest Equip de Detecció i Atenció a Persones Sense Sostre, pioner a Badalona, tot desenvolupant la seva feina, principalment, al carrer. Entre totes les funcions a desenvolupar el cos tècnic es dedica a detectar, atendre i acompanyar persones sense llar que viuen a la ciutat, sempre els anomenats Equips Bàsics d’Atenció Social per ajudar-los durant el procés d’inclusió. Una altra tasca és, conjuntament amb d’altres dispositius municipals, atendre i oferir recursos puntuals en excepcionalitat climatològica.