Imatge de l’antiga fàbrica de balances Mobba. Foto: Línia Nord

El jutge ha estimat íntegrament el recurs presentat pel Grup de Treball sobre la Mobba, de manera que l’edifici d’estil racionalista s’haurà de mantenir en peu. A banda, el jutjat també ha deixat sense efecte la desestimació de declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

El president del grup municipal d’ERC, Àlex Montornès, assegura a Línia Nord que al partit estan “molt contents amb la decisió judicial”, i remarca que ara cal començar per l’enderrocament de la part que no ha salvat el jutge i crear la plaça pública “en què tothom està d’acord”. Montornès afegeix que després caldrà començar a pensar un projecte de fàbrica de creació “de consens” a la part de la Mobba que no podrà anar a terra.

Pel que fa a les desavinences entre les diferents entitats, que han quedat paleses els darrers anys, Montornès creu que s’hauria pogut resoldre abans si hagués primat la negociació pel davant de la confrontació: “S’havia de parlar entre tots, però l’anterior govern del PP no volia ni parlar ni escolar, i va escalfar els ànims entre els veïns”.