En sanitat anem enrere

Si fins ara tenies garantida per llei una espera de màxim sis mesos –almenys per a una sèrie de 14 intervencions– i per tant podies reclamar, i inclús denunciar si [...]