CONTACTAR

Publicitat

[email protected]

Administració

[email protected]

Redacció Línia Mar ed. Baix Maresme

[email protected]
Tel. 657 165 047

Línia

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor Ferran i Lola Surribas
Producció gràfica: Eduardo Corria
Dept. Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran
Controller: Mauro Favieri
Distribució: Andrés Meca, Yussef Ekiael, Pablo Favieri i Wiliam Hernández

Grup Comunicació 21

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Sonrisas de Bombai
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

comunicació21cultura21exteriorlomejor