Ara fa un mes es va inaugurar InnoBA-Ca n’Andalet al barri del Carmel, un espai amb l’objectiu principal de posicionar i accelerar projectes d’Economia Social i Solidària (ESS) i ampliar la seva xarxa de recursos. Aquest equipament de Barcelona Activa referent en innovació socioeconòmica i ESS, i anteriorment ubicat a Can Jaumandreu, ha format part de l’aposta que des del 2015 està fent l’Ajuntament de Barcelona per enfortir les organitzacions i empreses d’ESS a la ciutat (des del 2021 a través d’un Pla d’Impuls de l’EES), on InnoBA ha jugat un paper cabdal oferint activitats de divulgació de l’ESS. Es tracta d’un servei especialitzat d’assessorament, activitats de formació i de la InnoBAdora, que allotja una comunitat d’incubació per a projectes d’ESS. Des de llavors, InnoBA ha atès 16.000 persones, un 60% dones, i ha tingut 30 empreses incubades.

I és que el pes de les iniciatives i empreses d’ESS a Barcelona ha augmentat significativament en els darrers anys: el 2015 suposaven el 3,5% de les atencions pels serveis de Barcelona Activa, una xifra que s’ha duplicat des del 2018 i ha arribat a un 10,4% del total el 2022.

Per la seva banda, Ca n’Andalet, situat al barri del Carmel, és des del 2019 un espai central per a la promoció de l’ocupació de qualitat al territori en el marc del Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó, on a més de ser un punt d’informació, assessorament i formació en recerca de feina, a partir del 2021 ha incorporat, entre altres nous serveis, un Punt de defensa de drets laborals, el programa ocupacional Fem feina, fem futur per a ciutadania en general i joves i el dispositiu Xarse-Xarxa de resposta socioeconòmica del Pla de Barris per ajudar a fer tràmits digitals.

Que l’espai InnoBA se situï ara a Ca n’Andalet suposa una oportunitat única per situar el districte com un pol referent en la promoció de l’Economia Social i Solidària i també en la innovació socioeconòmica al territori, enxarxant-se amb altres espais de proximitat geogràfica i d’objectius, com serien els equipaments La Clota Cotreball o Torre Jussana, situats, ambdós, a pocs metres, al barri de la Clota. La Clota Cotreball, una de les grans apostes del Districte per a la promoció de l’emprenedoria social, ha esdevingut un espai de cotreball pioner a Horta-Guinardó i a la ciutat, on es paga l’ús de l’espai amb retorn social al territori i que en 4 anys s’ha consolidat com a comunitat emprenedora, comptant actualment amb 40 projectes i 54 persones cotreballadores, el 60% dones, i amb més de 326 retorns que suposen 7.943 hores de retorn social, de les quals s’han beneficiat els teixits associatiu, comercial i cívic del districte des del 2019.

I també a pocs metres de Ca n’Andalet hi ha Torre Jussana, l’espai de referència en l’assessorament i acompanyament al teixit associatiu de la ciutat. L’objectiu a mitjà termini és que aquest eix d’equipaments –al qual se sumarà un futur espai de cotreball creatiu als baixos dels nous edificis a l’avinguda de l’Estatut– es consolidi com a referent de la innovació socioeconòmica i de promoció de xarxes de col·laboració amb les entitats i el teixit associatiu del districte i també de tota la ciutat. Això contribuirà a posar al mapa barris com el Carmel i la Clota no només per les seves singulars característiques orogràfiques de barris de muntanya, sinó també com a noves centralitats de promoció de l’avenç socioeconòmic sostenible, innovador i just, en clau de barri. Una clara aposta per donar protagonisme en la promoció econòmica de la ciutat als territoris allunyats del centre.